Privacy statement

Elswood Group B.V., gevestigd aan

Zuyderloostraat 11

2271 XK Voorburg

Nederland,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Webadres: https://elswood.eu

Zuyderloostraat 11

2271 XK Voorburg

Nederland

+31 652634253

Suzanne van Meerten is de Functionaris Gegevensbescherming van Elswood Group B.V. Zij is te bereiken via info@elswood.eu

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Elswood Group B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Elswood Group B.V verzamelt uitsluitend Business-to- Business gegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Naam organisatie

– Functie binnen de organisatie

– Telefoonnummer binnen de organisatie

– E-mailadres binnen de organisatie

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Elswood Group B.V heeft niet de intentie via onze website en/of dienstverlening bijzondere en/of gevoelige privégegevens te verzamelen of gegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar; ook niet als zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

 

Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Elswood Group B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– voor het verschaffen van informatie waarom is verzocht,

– voor de uitvoering van onze dienstverlening,

-de levering van producten,

-de administratieve afhandeling van deze levering.

Elswood Group B.V. baseert zich hierbij op grondslag 1 van de AVG: toestemming.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Elswood Group B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen van gegevens.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Elswood Group B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de duur van de zakelijke relatie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Elswood Group B.V. verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening/ levering producten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Elswood Group B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elswood Group B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@elswood.eu.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Elswood Group B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens

Elswood Group B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@elswood.eu

 

Wij gebruiken noodzakelijke cookies voor een betere ervaring van onze website.